Ιστορία νεότερη και σύγχρονη Γ΄ γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-393-980-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 335 σελ.
Περιγραφή

Το περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας προσδιορίζει τους στόχους, την εποπτεία, τη μέθοδο και τη μορφή διδασκαλίας που πρέπει ο δάσκαλος να επιλέξει. Τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ή προκαθορισμένο με βάση κάποιο διδακτικό μοντέλο. Η γνώση, η ευαισθητοποίηση, η κοινωνική συνείδηση και οι απόψεις ενός ελευθέρου δασκάλου εξασφαλίζουν τη δημιουργική διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος. Βασική επιδίωξη της διδασκαλίας είναι πλέον ο προσανατολισμός δασκάλου και μαθητών στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, στην επικοινωνιακή προσέγγιση και τον αποτελεσματικό λόγο. Με βάση αυτές τις σκέψεις, παρουσιάζονται αναλυτικά και άλλοτε συνοπτικά τα βήματα της διδασκαλίας μερικών ενοτήτων γλώσσας, όπως πραγματοποιήθηκαν. Συνοδεύονται σε αρκετές περιπτώσεις από τα φύλλα εργασιών που ανατέθηκαν στους μαθητές και από τις απαντήσεις τους. Παρατίθενται επίσης κείμενα των οποίων η παραγωγή βασίστηκε στη «Γραμματική της Φαντασίας» του Τζ. Ροντάρι.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγικό σημείωμα της επιμελήτριας
Αντί προλόγου
Μέρος Α΄: Το πρόγραμμα σπουδών, τα διδακτικά εγχειρίδια. Η διαμορφωμένη διδακτική πρακτική
Μέρος Β΄: Η διδακτική πρόταση
Παραδείγματα
Εφαρμογές
Α. Διδασκαλία κειμένων του διδακτικού εγχειριδίου για όλες τις τάξεις
Β. 1. διδασκαλία ποιημάτων
2. Προτάσεις διδακτικής προσέγγισης ποιημάτων - εργασίες δασκάλων στα τμήματα εξομοίωσης Δράμας - Καβάλας
Διδακτικές προσεγγίσεις ποιημάτων από τα βιβλία της Ε΄ Δημοτικού
Παραπομπές
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-03-03 08:46:50