Ιστορία Γ΄ γυμνασίου
Νεότερη και σύγχρονη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-19-0011-7
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.03 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 887 γρ., 531 σελ.
Περιγραφή

Το βοήθημα "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία" απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και στους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα. Στόχος του είναι να βοηθήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία προσέγγισης, αλλά και τη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου του σχολικού βιβλίου. Ελπίζουμε ότι η μελέτη του μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.

Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε η επεξεργασία των επιμέρους κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου να ανταποκρίνεται στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ειδικά για την καινοτομία της διαθεματικής προσέγγισης της Ιστορίας, και τις σχετικές ρυθμίσεις για την αξιολόγηση του μαθήματος. Η δομή κάθε κεφαλαίου στηρίζεται στη δομή του σχολικού βιβλίου, ωστόσο υπάρχουν αρκετά επιπλέον στοιχεία, που λειτουργούν επικουρικά στη διαδικασία κατανόησης και διευκολύνουν το έργο μαθητών και καθηγητών. [...]

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00