Ισότητα και ανάπτυξη
Η πεντηκονταετής συμβολή του ΟΗΕ στην εξελικτική τους πορεία: Εισηγήσεις συνεδρίου που οργάνωσαν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 1995 το ΙΜΔΑ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Equality and development
Fifty years of UN contribution to their evolution: Reports of the colloquy organised on 11 and 12 December 1995 by the MFHR and the National and Capodistrian Universtiy of Athens
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-778-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1998
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
€ 17.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 311 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00