Ισλάμ και κράτος
Islam and the State (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1/2000
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 9.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 290 γρ., 182 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:

- Αντί προλόγου
- Ι. Ισλάμ και Κράτος: Μια ιστορική επισκόπηση
- ΙΙ. Ισλάμ και Εθνικό κράτος: Μια παρατεινόμενη αντίφαση.
- ΙΙΙ. Επιστροφή του Ισλάμ στην πολιτική ή το ριζοσπαστικό Ισλάμ: Υπόσχεση και πραγματικότητα.
- IV. Ισλάμ και εθνικισμός: Το πρόβλημα της εκκοσμίκευσης.
- V. Τα εμπόδια σε μια πλουραλιστική πολιτική και πλουραλιστική πολιτεία στο Ισλάμ: Οι μη μουσουλμάνοι σε μια μουσουλμανική κοινωνία.
- VI. Ισλάμ και Ευρώπη; Σύγκρουση ή συνεργασία;
- Παράρτημα φωτογραφιών και χαρτών
- Χρονολογικός δείκτης
- Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
- Πηγές φωτογραφιών και χαρτών
- Γλωσσάρι
- Ευρετήριο ονομάτων και όρων.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:26:50