Ιησουΐτες του 17ου και 18ου αιώνα περιγράφουν το Αιγαίο
Συλλογικό έργο
Εξαντλημένο
Δήμος Άνω Σύρου, Αθήνα, 1989
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 8.48 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 14 εκ, 195 γρ, 159 σελ.
Περιγραφή

Έλληνες και ξένοι ερευνητές συγκεντρώνουν, με ιδιαίτερο πάντα ενδιαφέρον, το υλικό που μας κληροδότησαν περιηγητές της χώρας μας από τα προχριστιανικά χρόνια έως την ίδρυση και εδραίωση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους τον περασμένο αιώνα. Στην έρευνα αυτή, με την αυτονόητη σημασία για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μακρά περίοδο της Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας (1204-1821).
Οι περιγραφές των Ευρωπαίων περιηγητών, που αφορούν τον ελληνόφωνο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μάλιστα στα νησιά και παράλια του Αιγαίου όπου συνήθως διακινούντο, αποτελούν κατά γενική ομολογία σημαντικότατη πηγή για την ιστορία και τον πολιτισμό μας σε περιόδους κατά τις οποίες η συγγραφική δραστηριότητα των Ελλήνων, λόγω της απαιδευσίας του γένους, ήταν εξαιρετικά χαμηλή. [...]

(από το εισαγωγικό σημείωμα)


Περιεχόμενα:

- Εισαγωγικό Σημείωμα

- Ιερώνυμος Dandini (1552-1634)
- Ιάκωβος d` Αnjοu (1592-1648)
- Ματθαίος Hardy (1589 - 1645)
- Φραγκίσκος BIaiseau ( ; -1642)
- Φραγκίσκος Richard (1612-1673)
- Ροβέρτος SauIger (1637-1709)
- Ιάκωβος Ξαβέριος Portier (1663-1737)
- Ιάκωβος Παύλος Babin (1634-1699)
- Ανώνυμος Ιησουίτης (1706-1720) ........
- Φραγκίσκος Τarillοn (1666-1735) ........
- Φραγκίσκος Braconnier (1656-1716) ....
- Ανώνυμος Ιησουίτης (περί το 1720) ......
- Ιωάννης Βαπτιστής Souciet (1684-1738)
- Ιωάννης Βαπτιστής Ferrai
- Φραγκίσκος LaIomia (1727-1789)
- Ιγνάτιος Lichtle (1721-1800)

- Eπίλογος
- Ονομαστικός πίνακας Ιησουϊτών
- Γεωγραφικός πίνακας