Ιατρικός ηλεκτρονικός λογογράφος
Αυτόματη φωνητική πληκτρολόγηση ιατρικών κειμένων: Νέα έκδοση 2.0
Επιμέλεια: Συλλογικό έργο
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87591-1-4
Voice-in, Αθήνα, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 223.31 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ψηφιακό, CD-ROM
24 x 19 εκ, 194 γρ
Περιγραφή

Εάν είστε γιατρός και δεν είστε εξοικειωμένος με το πληκτρολόγιο, σας δίνεται η δυνατότητα να εκφωνείτε τις ιατρικές αναφορές ή σημειώσεις σας στον Ιατρικό Ηλεκτρονικό Λογογράφο ο οποίος τις μετατρέπει αυτόματα σε ηλεκτρονικό κείμενο που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή εκτυπώσετε.
Η διαδικασία αυτή γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού και διαρκεί όσο και η εκφώνηση του λόγου σας.