Θράκη
Ιστορικές και γεωγραφικές προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7998-04-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 256 σελ.
Περιγραφή

Συμβάλλοντας στην προσπάθεια της πολιτιστικής προβολής και αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής Θράκης, τα τρία Ινστιτούτα ιστορίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και άλλους επιστημονικούς και δημοτικούς φορείς της περιοχής, επεξεργάζονται ένα ερευνητικό και τεχνολογικό πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία ενός `Θρακικού Ηλεκτρονικού Θησαυρού`. Ο ΘΗΘ συγκεντρώνει στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό της ελληνικής Θράκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής στις περιπτώσεις που το απαιτεί η ιστορική πραγματικότητα, καθώς και για το περιβάλλον και τον τουρισμό. Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, κατά κύριο λόγο ερευνητών των τριών ανθρωπιστικών Ινστιτούτων του ΕΙΕ και άλλων επιστημόνων που συνεργάζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00