Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων
Η σύγχρονη συζήτηση
Introduction to International Relations : Theories and Approaches (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1081-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 31.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 932 γρ, 445 σελ.
Περιγραφή

Στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής η άποψη ότι απουσιάζει από την ελληνική βιβλιογραφία ένα εγχειρίδιο ικανό να καλύψει με συνολικό και συγκροτημένο τρόπο τη σύγχρονη παγκόσμια συζήτηση σχετικά με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά κεκτημένα του κλάδου των διεθνών σχέσεων. Πράγματι, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα συναντήσει είτε απαρχαιωμένα εγχειρίδια θεωρίας και μεθοδολογίας διεθνών σχέσεων (. . .), είτε εγχειρίδια εισαγωγικού χαρακτήρα που βασικό στόχο έχουν να εξοικειώσουν το ευρύ κοινό που εκδηλώνει ενδιαφέρον για την επιστήμη των διεθνών σχέσεων (. . .). Το βιβλίο των Robert Jackson και Georg Sorensen, η πρωτότυπη έκδοση του οποίου από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχει τύχει ευρύτατης απήχησης στον αγγλοσαξονικό πανεπιστημιακό χώρο, καλύπτει με μοναδικό τρόπο το υφιστάμενο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Παρουσιάζοντας με συστηματικό, οξυδερκή και ισορροπημένο τρόπο τη συζήτηση γύρω από τις σημαντικότερες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του κλάδου των διεθνών σχέσεων οι Jackson και Sorensen επιτυγχάνουν να εξοικειώσουν τον αναγνώστη με τη σύγχρονη θεωρητική και μεθοδολογική ατζέντα των διεθνών σχέσεων. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΘΕΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ