Θέματα νεοελληνικής ιστορίας
18ος-20ος αιώνας
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1991
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.35 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 416 σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέρος Α - Ιδεολογία και Πολιτική
Μέρος Β - Από την τουρκοκρατία στην ανεξαρτησία: νέες κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις
Μέρος Γ - Πολιτική, Κράτος και κατανομή της εξουσίας
Μέρος Δ - Η Οικονομία Ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές, διαρθρωτικές αδράνειες