Θέματα ευρωπαϊκού δικαίου
Νομολογία του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κριτική προσέγγιση: Κρατικές ενισχύσεις, τηλεπικοινωνίες, δημόσιες συμβάσεις, κοινοτικό δικονομικό δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1205-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 5/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 818 γρ., 304 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00