Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον
Εξαντλημένο
Αλόη, Αθήνα, 2006
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 63.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
22 x 14 εκ, 1,024 γρ, 542 σελ.
Περιγραφή

[...] Οι ευαγγελιστές μας έχουν διασώσει τα απαραίτητα εκείνα περιστατικά και την διδαχή του ιδίου του Χριστού, που αποβλέπουν στην σωτηρία του ανθρώπου. Το ιερό Ευαγγέλιο δεν αποτελεί ένα απλό βιβλίο που ασχολείται με φυσικά γεγονότα, δεν προτάσσει την απόκτηση κτιστής γνώσεως, αλλά είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο στο οποίο περιγράφεται και προβάλλεται η οδός για την σωτηρία, την θέωση του ανθρώπου, για την βίωση του ακτίστου.
Η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι η μεταφορά του σε έναν ευδαιμονέστερο τόπο, αλλά η οντολογική, η υποτακτική ένωσή του με τον Θεό. Το μέγα αυτό μυστήριο τελεσιουργείται μόνο μέσα στους κόλπους της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αυτό επιτυγχάνεται με την ασκητική και μυστηριακή ζωή κυρίως στην θεία Λατρεία.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)