Ήρεμες μέρες στο Κλισύ
Jours tranquilles à Clichy (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
Μπουκουμάνης, Αθήνα, 1986
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 9.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
13 x 21 εκ., 123 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:26:47