Ηλεκτρονική δημοκρατία
Κοινωνιά της πληροφορίας και δικαιώματα του πολίτη: 1ο συνέδριο, πρακτικά, 25-26 Σεπτεμβρίου 2003
Electronic Democrasy
Information Society and Citizen's Rights
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1284-6
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Αγγλικά
€ 65.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,395 γρ, 687 σελ.