Η τελευταία μαγική πέτρα
Εικονογράφηση: Παππής, Κώστας
Επιμέλεια σειράς: Βαλάση, Ζωή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-344-483-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
14 x 21 εκ., 135 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00