Η συνεργασία στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προς μια τυπολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1478-9
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.34 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
236 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00