Η συμμετοχή του ανηλίκου στις συναλλαγές και στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-998-5
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 36.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
398 σελ.
Περιγραφή

Για πρώτη φορά στην ελληνική νομική βιβλιογραφία παρουσιάζεται μελέτη, στην οποία περιγράφεται με τρόπο συστηματικό, εκτενή και λεπτομερειακό η συναλλακτική δραστηριότητα του ανηλίκου –την οποία αποτυπώνει η ικανότητά του να δημιουργεί περιουσιακές έννομες σχέσεις αυτόνομα, χωρίς δηλαδή τη σύμπραξη των νόμιμων αντιπροσώπων του– καθώς και η δυνατότητά του να μπορεί να διαφυλάττει τα ιδιωτικά του συμφέροντα, στον βαθμό που ο μηχανισμός της πολιτικής δίκης το επιτρέπει.
Ειδικότερα:
-εξετάζονται εκτενώς οι νομικές πράξεις τις οποίες κρίνεται ικανός να επιχειρεί αυτοπροσώπως ο ανήλικος και γι’ αυτό αξιοποιούνται τα νομοθετικά δεδομένα που προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα του περιουσιακού δικαίου του ΑΚ, ειδικότερα δε από τις διατάξεις του ενοχικού, του εμπράγματου και του κληρονομικού δικαίου.
-παραστατική εξέταση των προβλημάτων που αναδύονται εξαιτίας των άκυρων δικαιοπραξιών των ανηλίκων.
-αναλύονται οι απόψεις για την άμβλυνση των συνεπειών της άκυρης συναλλακτικής επαφής, ενώ παρατίθενται αξιολογήσεις του συγγραφέα με τη μορφή συμπερασμάτων.
-δίνεται το περίγραμμα της παρουσίας του ανηλίκου στην πολιτική δίκη κυρίως ως διαδίκου αλλά και ως τρίτου σε εκκρεμή ήδη διαδικασία, με αναφορές σε ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των κανόνων του ΚΠολΔ.
Τα εξεταζόμενα θέματα συμπληρώνουν πολυάριθμες και εξειδικευμένες αναφορές από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και πρόσφατη νομολογία, ενώ τα πορίσματα των ερευνών τίθενται υπό την κριτική ματιά του συγγραφέα, ο οποίος εκθέτει παράλληλα και τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις.
Η έκταση της έρευνας -σε συνδυασμό με τον πλήρη βιβλιογραφικό πίνακα και το αναλυτικό και εύχρηστο λημματικό ευρετήριο- καθιστά το σύγγραμμα ουσιαστικά εγχειρίδιο αναφοράς για τις έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου του ανηλίκου, χρήσιμο για τον νομικό τόσο της θεωρίας όσο και της πράξης.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00