Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά
Θεωρία, εφαρμογές
Counselling children : A practical introduction (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-406-897-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 24.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 23 εκ., 527 γρ., 362 σελ.
Περιγραφή

Εισαγωγικά εγχειρίδια συμβουλευτικής ψυχολογίας υπάρχουν πολλά. Ένα βιβλίο όμως όπως το παρόν, το οποίο να συνδέει τη θεωρία με τις πρακτικές εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας στα παιδιά, είναι μάλλον σπάνιο. Το βιβλίο αυτό είναι πλήρες και εμπεριστατωμένο θεωρητικό αλλά -κυρίως- πρακτικό εγχειρίδιο, το οποίο συνδυάζει τις ψυχολογικές θεωρίες για την ανάπτυξη και την προσαρμογή των παιδιών με οδηγίες για την κατάλληλη άσκηση και εποπτεία του επαγγελματία που αναλαμβάνει τη συμβουλευτική τους υποστήριξη. Ειδικότερα περιγράφονται οι δεξιότητες, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, οι δραστηριότητες και τα θεραπευτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο σύμβουλος όταν εργάζεται με παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην πολύ δημοφιλή και ενδεδειγμένη για μικρά παιδιά παιγνιοθεραπεία. Τον πρακτικό χαρακτήρα του βιβλίου συμπληρώνουν τα πολλά και εξαιρετικά χρήσιμα φύλλα εργασίας, για τη βελτίωση των παιδιών σε τομείς στους οποίους υστερούν, όπως είναι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπροστασία. Το βιβλίο απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη συμβουλευτική παιδιών (ψυχολόγους, παιδαγωγούς, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς), καθώς και σε γονείς αλλά και φοιτητές.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ 3. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ 4. ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ 5. ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:26:42