Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους
∆ιεθνές πλαίσιο, εξουσία και πολιτική τον 19ο αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-211-877-1
Νεφέλη, Αθήνα, 6/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 546 γρ, 189 σελ.
Περιγραφή

Μέσα από ποιες διαδικασίες συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος αλλά και ποιες κεντρικές πολιτικές εξελίξεις, δυνάµεις και θεσµούς ανέδειξε κατά τον δέκατο ένατο αιώνα; Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα του παρόντος τόµου, ο οποίος περιλαµβάνει πέντε δοκίµια γραµµένα από ειδικούς επιστήµονες. Εξετάζονται οι διαδικασίες δηµιουργίας των εθνικών κρατών κατά την προϊούσα κρίση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Διερευνάται γιατί έγινε και γιατί πέτυχε η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αναλύονται οι πολιτικές εξελίξεις της πρώτης περιόδου του ελληνικού κράτους µε ιδιαίτερη έµφαση στις σχέσεις εξουσίας, στην ανάπτυξη των θεσµών, στις πολιτικές της βασιλείας. Μελετάται το Ανατολικό Ζήτηµα, ο ελληνικός αλυτρωτισµός, οι επιπτώσεις της δηµιουργίας των άλλων βαλκανικών κρατών στην πραγµάτωση των ελληνικών εθνικών στόχων. Οι σχέσεις της "Δύσης" µε την "Ανατολή", η διάσταση ανάµεσα στην "παράδοση" και τη "νεωτερικότητα", οι αντιθέσεις ανάµεσα στο "έθνος" και την "αυτοκρατορία", οι παραδοχές περί της "οµαλότητας" του ελληνικού πολιτικού και κοινωνικού βίου κατά τον 19ο αιώνα αποτελούν αντικείµενο κριτικής προσέγγισης και επαναξιολόγησης. Το πρόβληµα της θεµελίωσης του ελληνικού κράτους εξετάζεται ενδελεχώς ενώ παράλληλα αποτιµάται κριτικά η συναφής µε το θέµα ιστοριογραφία.

Περιέχονται τα κείμενα:
- Βαγγέλης Κεχριώτης: "Ρέκβιεμ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία".
- Χρήστος Λούκος: "Η Επανάσταση του 1821".
- Χρήστος Λυριντζής: "Κράτος, εξουσία, πολιτική (1830-1880)".
- Νίκη Μαρωνίτη: "Βασιλευόμενη δημοκρατία: λόγοι και πρακτικές (1864-1910)".
- Κατερίνα Γαρδίκα: "Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα (1821-1923)".

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ΕΦΗ ΓΑΖΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ
ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ
ΚΡΑΤΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1830-1880)
ΝΙΚΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (1864-1910)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΑ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ (1821-1923)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ