Η ρομέηκη γλόσα
Από το μόνο γνωστό αντίτυπο της Α΄ έκδοσης συλλογής Γεω. Γεω. Λαδά
Κυκλοφορεί
Κουλτούρα, Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 97 γρ., 54 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-05-03 18:27:01