Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο
Πρακτικά συνεδρίου, 3 - 4 Ιουνίου 2003, Αθήνα
Επιμέλεια κειμένου: Τροβά, Ελένη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-784-4
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,047 γρ., 647 σελ.
Περιγραφή

Ο παρών τόμος αποτελεί την ολοκλήρωση της προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου να φέρει σε επαφή τους νομικούς καθώς και το σύνολο των ειδικών κάθε κλάδου με την εισαγωγή στην εθνική έννομη τάξη του ν. 3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς" η οποία ξεκίνησε με την διοργάνωση συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα στις 3 και 4 Ιουνίου 2003 με τίτλο "Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο" υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στόχος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, πέρα από την ανάδειξη του νέου νομοθετήματος, ήταν και η δημιουργία ενός πλαισίου θεωρητικής υποστήριξης αλλά και προβληματισμού για το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο άπτεται της συγκρότησης της εθνικής συνείδησης του πολίτη αλλά και της διαμόρφωσης της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. [...]
(Από το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00