Η πολεοδομία στην Ελλάδα από το 1949 έως το 1974
2ο συνέδριο Εταιρείας Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας: Πρακτικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85978-6-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 274 σελ.
Περιγραφή

Η Εταιρεία Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας αφιέρωσε το 2ο Συνέδριό της στην επέτειο της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την έναρξη των μεταπολεμικών προσπαθειών που αναλήφθηκαν στην Ελλάδα για την πολεοδομική ανασυγκρότησής της. Το θέμα, λοιπόν, του Συνεδρίου καθορίστηκε ως: "Η πολεοδομία στην Ελλάδα από το 1949 έως το 1974". Ο τόμος αυτός περιέχει τα κείμενα των εισηγήσεων και τη συζήτηση που επακολούθησε στο Στρογγυλό Τραπέζι.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο από τις 3 έως τις 4 Δεκεμβρίου 1999 με συνδιοργανωτή το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του οποίου έλαβαν χώρα οι εργασίες του με την ευγενή χορηγία της ΓΓΕΤ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Οι εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν και οι τοποθετήσεις που έγιναν στο Στρογγυλό Τραπέζι που ακολούθησε, συνιστούν τη συμβολή του Συνεδρίου στη διερεύνηση ενός κρίσιμου ζητήματος της Νεοελληνικής Ιστορίας. Εκτιμάται ότι καλύφθηκε με επάρκεια το φάσμα της θεματολογίας που είχε τεθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:
α. Η περίοδος του Μεσοπολέμου σε σχέση με τα μεταπολεμικά τεκταινόμενα.
β. Η περιοδολόγηση της εποχής 1949-1974: πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία σε σχέση με την Πολεοδομία της περιόδου.
γ. Το οικονομικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η πολεοδομική θεωρία και πρακτική.
δ. Οι φορείς άσκησης πολιτικής ρύθμισης του χώρου, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, η διάρθρωση και στελέχωσή τους κ.ά.
ε. Οι θεωρίες που αναπτύσσονταν στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα, οι φορείς και τα πρόσωπα "παραγωγής θεωρίας" στη χώρα και το σύστημα διδασκαλίας στα ΑΕΙ.
στ. Η ανάλυση και η μεθοδολογία των συγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων της Αθήνας και των άλλων πόλεων, και γενικότερα των πολεοδομικών παρεμβάσεων.
ζ. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στη ρύθμιση του χώρου.
η. Η αποτίμηση των δεσμεύσεων της περιόδου από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.