Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000
Οι ρυθμίσεις του αρ. 6 παρ. 2-4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-421-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
192 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00