Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα 1836-2005
Τεκμήρια ιστορίας: 1836-1925
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1045-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 39.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,040 γρ, 559 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Στην παρούσα σειρά δημοσιεύονται εργασίες που αφορούν σε θέματα Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Στις εργασίες αυτές καταχωρίζονται και σχολιάζονται ιστορικά εκπαιδευτικά τεκμήρια που αφορούν σε διάφορες θεματικές περιοχές, όπως εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, κατάρτιση δασκάλων-διδασκαλισσών, οργάνωση-διοίκηση εκπαίδευσης, τοπική ιστορία κλπ. Σε ορισμένες εργασίες της σειράς το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται σε αναλύσεις εξειδικευμένων θεμάτων από το χώρο της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Α΄ ΜΕΡΟΣ
1. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΓΕΝΕΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Β΄ ΜΕΡΟΣ
1. ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΚΜΗΡΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Add: - Upd: