Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους
Das Ottonische Griecheland Aspekte der Staatswerdung
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-210-414-9
Οδυσσέας, Αθήνα, 2/2002
1η έκδ.
Γλώσσα: Γερμανική || Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 719 γρ., 366 σελ.
Περιγραφή

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:

Ι. Πολιτική, διοίκηση, οικονομία, δημόσια υγεία
- Πέτρος Πιζάνιας, "Από την επανάσταση στη μοναρχία"
- Γρηγόριος Ψαλλίδας, "οι πολιτικές δομές στη Βαυαρία του πρώτου τρίτου του 19ου αιώνα"
- Emanuel Turczynski, "Bayerns Anteil an der Grenzsicherung Griechenlands"
- Αντώνης Μακρυδημήτρης, "Η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού κατά την περίοδο της απολυταρχίας"
- Αμαλία Παππά, "Οργάνωση γραφείων και γραφειοκρατία στην οθωνική περίοδο : καταγωγή και αρχαιολογία του ελληνικού δημοσίου εγγράφου"
- Ευάγγελος Πρόντζας, "Δημοσιονομικές και δημοσιοοικονομικές θεμελιώσεις της οθωνικής περιόδου"
- Jan Murken, "Uberlegungen zum bayerischen Beitrag beim Aufbau der medizinischen Versorgung in Griechenland zur Zeit Konig Ottos"

ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο
- Μιχάλης Τσαπόγας, "Συνταγματική πραγματικότητα και συνταγματική ιδεολογία στην Ελλάδα του Όθωνα"
- Karl Dickopf, "Georg Ludwig von Maurer und seine juristische Tatigkeit in Griechenland (Februar 1833 - Juli 1834)"
- Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, "Ο ποινικός νόμος του 1834 και ο Georg Ludwig von Maurer"

ΙΙΙ. Παιδεία και λογοτεχνία
- Heinrich Scholler, "Bildung und Gesetz als konkurrierende Grundlagen der Modernisierung Griechenlands"
- "Hans - Martin Kirchner, "Friedrich Thiersch und die Grundung der Otto Universitat"
- Γιάννης Βελουδής, "Ο βασιλιάς και οι ποιητές: η `αυλική ποίηση` στην εποχή του ΄Οθωνα (1832/33-1862)"

IV. Αρχαιολογία και εικαστικές τέχνες
- Klaus Fittschen, "Das antike Erbe im `Neuen Griechenland`. Die Archaologie unter Konig Otto zwischen Wunsch und Wirklichkeit"
- Marilena Cassimatis, "Griechenland und die Munchner Malerei im 19.Jahrhundert"
- Wieland Schmied, "Die Munchner Kunstakademie und ihre Bedeutung fur die griechische Malerei im 19. Jahrhundert"

V. Aρχιτεκτονική, πολεοδομία, και οργάνωση του εθνικού χώρου
- Adrian von Buttlar, "Die Entwurfe Schinkels, Klenzes und Gartners fur das Athener Schloss 1833/1836"
- Alexander Papageorgiou - Venetas, "Hauptstadt Athen ; zur Planungsgeschichte der Neugrundung der Stadt im 19. Jahrhundert"
- Βίλμα Χαστάογλου, "Η πολεοδομία του νέου Βασιλείου "


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-30 16:16:51