Η λαϊκή παράδοση και η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού
Θεωρητικές προσεγγίσεις: Ανθολόγιο-γλωσσικές δραστηριότητες: Παραδόσεις, μύθοι, παραμύθια, εύθυμες ιστορίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-0746-7
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 6/2003
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 592 γρ., 323 σελ.
Περιγραφή

Μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της γλωσσικής εκπαίδευσης ο λόγος της παράδοσης όπως αποτυπώνεται στα παραμύθια, τους μύθους, τις παραδόσεις; Μπορεί στις γλωσσικές δραστηριότητες να ακολουθήσει κανείς μεθοδικά και συστηματικά την παραγωγή και τη σύνθεση του λόγου, όπως διδάσκει η Γραμματική, πλουτίζοντας το λεξιλόγιο του παιδιού; Τέλος, μπορεί ο εκπαιδευτικός με τα κείμενα της λαϊκής παράδοσης να ψυχαγωγήσει και να μορφώσει το παιδί, μεταδίδοντάς του τον παλμό του έθνους, ενώ συγχρόνως θα το γοητεύσει με τη μαγεία της ελληνικής γλώσσας; Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και αφορά νηπιαγωγούς, δασκάλους και γονείς.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α'
Θεωρητικές προσεγγίσεις
Η Λαϊκή παράδοση
Οι παραδόσεις
Οι μύθοι
Τα παραμύθια
Οι εύθυμες ιστορίες
ΜΕΡΟΣ Β'
Τα κείμενα
Παραδόσεις για παιδιά - Α' Ανθολόγιο
Παραδόσεις για παιδιά - Β' Γλωσσικές δραστηριότητες
Μύθοι για παιδιά - Α' Ανθολόγιο
Μύθοι για παιδιά - Β' Γλωσσικές δραστηριότητες
Παραμύθια για παιδιά - Α' Ανθολόγιο
Παραμύθια για παιδιά - Β' Γλωσσικές δραστηριότητες
Εύθυμες ιστορίες για παιδιά - Α' Ανθολόγιο
Εύθυμες ιστορίες για παιδιά - Β' Γλωσσικές δραστηριότητες
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-10-19 12:15:42