Η κριτική λειτουργία της έννοιας του έννομου αγαθού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-445-5
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1996
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 4.46 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 144 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00