Η κρίση και η καταστολή
Κριτικά δοκίμια
Κυκλοφορεί
Νεφέλη, Αθήνα, 5/1986
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 4.63 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 189 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00