Η κατάκτηση της γλώσσας από το παιδί
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-323-4
Γρηγόρη, Αθήνα, 2003
Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 356 γρ, 231 σελ.
Περιγραφή

Η κατάκτηση της γλώσσας από το παιδί είναι ένα κατόρθωμα του ίδιου του παιδιού, που μέσα στα πρώτα 3-4 χρόνια πετυχαίνει να κατακτήσει το όργανο επικοινωνίας του ανθρώπου, τη γλώσσα, στο βαθμό που είναι ικανό να επικοινωνεί απόλυτα με το περιβάλλον του. Κι αυτό το επίτευγμα δε γίνεται με συστηματική διδασκαλία, όπως γίνεται στο σχολείο, αλλά με τρόπους και διαδικασίες που ανακαλύπτει μόνο του το παιδί αβίαστα, χωρίς πιέσεις, καθώς, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του, εμπλέκεται σε γλωσσικές πράξεις. Ο αναγνώστης του βιβλίου παρακολουθεί την πορεία της κατάκτησης της γλώσσας από το παιδί μέχρι να συμπληρώσει τα τρία του χρόνια, οπότε γίνεται ικανό να επικοινωνήσει απόλυτα με το περιβάλλον του. Η γλώσσα μελετάται στο φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, λεξιλογικό και επικοινωνιακό επίπεδο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1. Εισαγωγή
2. Η Φωνολογία
3. Το ουσιαστικό
4. Το άρθρο
5. Το επίθετο
6. Το επίρρημα
7. Οι αντωνυμίες
8. Το ρήμα
9. Η άρνηση
10. Το εμπρόθετο
11. Η δομή της πρότασης
12. Η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων
13. Η δείξη
14. Οι ευθείες ερωτήσεις
15. Η υποτακτική σύνδεση των προτάσεων
16. Ο σχηματισμός των λέξεων
17. Η κατάκτηση του λεξιλογίου
18. Η κοινωνιογλωσσική εξέλιξη του παιδιού
19. Το λεξιλόγιο
20. Επίλογος
Πίνακας ονομάτων και όρων
Βιβλιογραφία