Η ιστορία ενός σπηλαίου στις πηγές του Αγγίτη
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-86996-0-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 110 γρ., 31 σελ.
Περιγραφή

Η ιστορία κάθε σπηλαίου εμπεριέχει την καταγραφή της κρυμμένης και καλά φυλαγμένης ζωής φυτικής, ζωικής, ανθρώπινης, που πέρασε ή κατοίκησε σε αυτό. Η ιστορία του σπηλαίου μας, καταγράφει ίχνη των απαρχών της ζωής στην περιοχή της Δράμας και της πολιτισμικής εξέλιξης της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο, παράλληλα με την ιστορία της απαρχής ενός ζωογόνου ποταμού, του Αγγίτη, που γεωλογικά το δημιούργησε.
Το σπήλαιο των Πηγών του Αγγίτη φύλαξε και προστέτεψε ευλαβικά μια διαχρονική καταγραφή της ανθρώπινης ύπαρξης που βρήκε εδώ καταφύγιο και πρόσκαιρη κατοικία. Την ιστορία του, λοιπόν, αποτυπώνει το βιβλίο επεξηγώντας και αποκωδικοποιώντας τα στοιχεία της επιστημονικής έρευνας. Την ιστορία που θα ανιχνεύσει επί τόπου ο επισκέπτης-μύστης παράλληλα με τη μαγευτική φυσική ομορφιά του ποταμού και του σπηλαίου που τον περιβάλλει. [...]

Σταυρούλα Σαμαρτζίδου - Ορκοπούλου, Διευθύντρια της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:49