Δήμος Βέλου Βόχας - Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη
  • Δήμος Βέλου Βόχας - Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Σπ. Κοκκώνι 2,
20001 Ζευγολατιό
Τηλέφωνο
2741 360520
Fax
Email
masouri@vochas.gov.gr