• Βακάλη: 22 τίτλοι
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 17,
546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 232585 , 2310 232586
Fax
2310 263405
Email
info@vakalis-pub.gr