Το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς
Από το Μοντέλο Κοινοπραξίας στο Μοντέλο Στόχος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0185-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2023
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
416 σελ.
Περιγραφή
Το έργο πραγματεύεται διεξοδικά και εις βάθος τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη συμμόρφωση και εναρμόνιση αυτής µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες. Το προ-υφιστάµενο μοντέλο οργάνωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που χαρακτηριζόταν από καθεστώς υποχρεωτικής κοινοπραξίας παρουσίαζε σημαντικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά µε το νέο Μοντέλο Στόχος, το οποίο εφαρμόστηκε από την 1.11.2020. Κατά το χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή του νέου προτύπου λειτουργίας, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές σε σχέση µε την κατάργηση των ρυθμιστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνταν το προηγούμενο διάστημα και τα οποία κρίθηκαν ικανά να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.
Το βιβλίο εμπεριέχει τα εξής κεφάλαια:
Εξέλιξη των επιμέρους εθνικών αγορών ενέργειας από κρατικά μονοπώλια σε ελεύθερες ανταγωνιστικές αγορές
Το ιστορικά βασικό δομικό μοντέλο λειτουργίας της ελληνικής χονδρικής αγοράς Ενέργειας
Το ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχος και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο µε τις επιμέρους αγορές του
Η εναρμόνιση των επιμέρους εθνικών αγορών ενέργειας µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Η δημιουργία µμιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας
Η ελληνική εναρμόνιση της αγοράς µε το ευρωπαϊκό σύστημα
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική: οι επόμενοι στόχοι
Επιπτώσεις του COVID-19 και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στην ευρωπαϊκή οικονομία και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Το έργο απευθύνεται σε δικηγόρους, οικονομολόγους και ακαδημαϊκούς, µε ενδιαφέρον στις αγορές ενέργειας στην Ελλάδα.