Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στο σύγχρονο ενωσιακό δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-640-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2022
Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
480 σελ.