Τουριστικό Δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-429-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2021
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
456 σελ.