Μυλωνόπουλος, Δημήτριος Ν.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ζώα και Ευζωία 1821-2021 Συγγραφέας Οσελότος Χαρτόδετο
2020 Θαλάσσιος Τουρισμός Συγγραφέας Φαίδιμος Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο: Έννοιες, θεσμοί, εφαρμογές Συγγραφέας Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2016 Τουριστικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εργασιακές Σχέσεις : Θεσμοί-Πολιτικές-Εφαρμογές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εργασιακές Σχέσεις : Θεσμοί-Πολιτικές-Εφαρμογές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δημόσιο και ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο της θάλασσας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο του εμπορίου : Σύσταση και λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων, οργάνωση χερσαίου, θαλάσσιου & εναερίου εμπορίου, εποπτικός ρόλος του κράτους Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Στοιχεία δικαίου : Ιδιωτικό, δημόσιο Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρισμός Συγγραφέας Ανοιχτή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Τουριστικό δίκαιο Συγγραφέας Ανοιχτή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Επικοινωνιακή πολιτική στο δημόσιο τομέα τουρισμού : Στρατηγικές και τεχνικές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εμπορικό και εργατικό δίκαιο Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2007 Η τεχνική της συγγραφής εργασίας στον τουρισμό : Σεμινάριο τελειοφοίτων, πτυχιακή εργασία Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2006 Στοιχεία δικαίου : Ιδιωτικό - δημόσιο Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2005 Θαλάσσιος τουρισμός Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2004 Ναυτιλία : Έννοιες, τομείς, δομές Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Οι εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις : Νομική προσέγγιση Συγγραφέας Προπομπός Χαρτόδετο
2002 Το δίκαιο της αλιείας Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Στοιχεία δικαίου : Ιδιωτικό, δημόσιο Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Το σύνταγμα 1975/1986/2001 : Νομοτεχνική προσέγγιση της αναθεώρησης του 2001 Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Δημόσιο και ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Βασικές ναυτιλιακές γνώσεις Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ζώα και Ευζωία 1821-2021 Οσελότος Χαρτόδετο
2020 Θαλάσσιος Τουρισμός Φαίδιμος Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο: Έννοιες, θεσμοί, εφαρμογές Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2016 Τουριστικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εργασιακές Σχέσεις : Θεσμοί-Πολιτικές-Εφαρμογές Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εργασιακές Σχέσεις : Θεσμοί-Πολιτικές-Εφαρμογές Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δημόσιο και ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο της θάλασσας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο του εμπορίου : Σύσταση και λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων, οργάνωση χερσαίου, θαλάσσιου & εναερίου εμπορίου, εποπτικός ρόλος του κράτους Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Στοιχεία δικαίου : Ιδιωτικό, δημόσιο Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρισμός Ανοιχτή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Τουριστικό δίκαιο Ανοιχτή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Επικοινωνιακή πολιτική στο δημόσιο τομέα τουρισμού : Στρατηγικές και τεχνικές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εμπορικό και εργατικό δίκαιο Interbooks Χαρτόδετο
2007 Η τεχνική της συγγραφής εργασίας στον τουρισμό : Σεμινάριο τελειοφοίτων, πτυχιακή εργασία Interbooks Χαρτόδετο
2006 Στοιχεία δικαίου : Ιδιωτικό - δημόσιο Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2005 Θαλάσσιος τουρισμός Interbooks Χαρτόδετο
2004 Ναυτιλία : Έννοιες, τομείς, δομές Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Οι εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις : Νομική προσέγγιση Προπομπός Χαρτόδετο
2002 Το δίκαιο της αλιείας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Στοιχεία δικαίου : Ιδιωτικό, δημόσιο Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Το σύνταγμα 1975/1986/2001 : Νομοτεχνική προσέγγιση της αναθεώρησης του 2001 Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Δημόσιο και ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Βασικές ναυτιλιακές γνώσεις Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα