Γερμανο-ελληνικό - Ελληνο-γερμανικό λεξικό νομικών όρων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-160-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2013
Ελληνική, Νέα, Γερμανική
€ 109.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 1952 σελ.
Περιγραφή

Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω το ανά χείρας δίγλωσσο γερμανοελληνικό-ελληνογερμανικό λεξικό νομικών όρων. Το εν λόγω λεξικό αποτελεί προϊόν μιας ιδιαίτερα αποτελεσματικής προσπάθειας, και σε ικανό βάθος χρόνου, υπό την άριστη επιμέλεια του κ. Βαθιώτη, Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου. Συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις που εκφράζονται στο δικό του Πρόλογο και περιορίζομαι στα ακόλουθα:
(α) Η έκδοση δίγλωσσων λεξικών νομικών όρων είναι ιδιαίτερα κοπιώδης, καθώς η ύλη που καλούνται να καλύψουν είναι εξαιρετικά εκτεταμένη. Η αξία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπουν στους, κατά περίπτωση, χρήστες του να προσφεύγουν, με την αναγκαία ακρίβεια, στην αντιστοίχιση όρων στην ελληνική και την αλλοδαπή γλώσσα, στην προκείμενη περίπτωση στη γερμανική.
(β) Ανέλαβα προσωπικά την επιμέλεια ορισμένων όρων που αφορούν το αντικείμενο της ειδικότητάς μου, το χρηματοπιστωτικό και νομισματικό δίκαιο, και εκτιμώ ότι οι αποδόσεις είναι απόλυτα ακριβείς. Βέβαια, η έκταση της ύλης είναι τέτοια, ώστε δεν ήταν δυνατόν υπάρξει απόλυτη κάλυψη.
(γ) Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα έργο, το οποίο θα χρήζει διαρκούς εμπλουτίσεως. Η ύλη του δικαίου εξελίσσεται διαρκώς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά, οι επεμβάσεις του ευρωπαίου νομοθέτη έχουν εκθετικό χαρακτήρα, με τη διαρκή έκδοση νέων νομοθετικών, κατ` εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων σε όλα τα επίπεδα ρυθμιστικής παρέμβασης.
(δ) Ως απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, και από το 2000 ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, παρακολουθώ τη γερμανική ορολογία νομικών όρων με συνέπεια. Αυτός είναι, εξάλλου, ο λόγος που αποδέχθηκα την πρόταση να προλογήσω το παρόν έργο.
Στο βαθμό που μου αναλογεί, θα φροντίσω, ώστε το παρόν λεξικό να ανταποκρίνεται, με διαχρονική συνέπεια, στις ανάγκες των πλέον απαιτητικών αποδεκτών του, οι υποδείξεις των οποίων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στο πλαίσιο των αναγκαίων επικαιροποιήσεων στο μέλλον. Ευελπιστώ, επίσης, ότι ο εκδότης και φίλος, κος Αντώνης Καρατζάς, θα συνεχίσει να με τιμά με την εμπιστοσύνη του (και) επί αυτού.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Vorwort Prof. Dr. M. Henssler
Vorwort Dr. M. Makowski
Πρόλογος Κ. Βαθιώτη
Πρόλογος Χ. Γκόρτσου
Επιστημονικοί συνεργάτες / Bearbeiter
Συντομογραφίες / Abkurzungen
Γερμανο-ελληνικό Λεξικό Νομικών Όρων
Ελληνο-γερμανικό Λεξικό Νομικών Όρων