Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία
Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ: Γενικό μέρος και συγκριτική έρευνα
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1987
Ελληνική, Νέα
€ 2.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 196 σελ.
τ. 1