Πολιτική απασχόλησης
Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1064-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 14 εκ, 509 γρ, 341 σελ.
Περιγραφή

Η πολιτική απασχόλησης αποτελεί εξ ορισμού πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής λόγω του διττού ρόλου της εργασίας ως παραγωγικού συντελεστή και ως πηγής εισοδήματος. Ωστόσο ο συγκεκριμένος χαρακτήρας και ρόλος της εξαρτάται σε κάθε ξεχωριστή χρονική περίοδο από τους κεντρικούς στόχους και τη λογική που υπηρετεί. Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει άρθρα που εξετάζουν: (α΄) το χαρακτήρα και τη λειτουργία της πολιτικής απασχόλησης, ως οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι σήμερα, (β΄) τους στόχους, το περιεχόμενο και τη λογική της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση σε σχέση με τους ιδεολογικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς δύναμης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, (γ΄) τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης από το 1997 μέχρι σήμερα και την αποτελεσματικότητά της ως προς την προώθηση της απασχόλησης, (δ΄) τη σχέση της ευελιξίας, που αποτελεί βασική παράμετρο των σύγχρονων πολιτικών απασχόλησης, με την ποιότητα της εργασίας, (ε΄) την πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης, την πολιτική ισότητας των φύλων στην απασχόληση και την πολιτική απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και (στ΄) τη σχέση της πολιτικής απασχόλησης με την αναπτυξιακή πολιτική μέσα από τις πρωτοβουλίες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΚΟΥΛΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΗΦΙΔΑ (ΕΣΔΑ) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1980-2000)
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΑΚΗ
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ - ΡΥΛΜΟΝ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ