Λινάρδος - Ρυλμόν, Πέτρος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Αριστερή κυβερνησιμότητα : Η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2020 Aποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2019 Η Αριστερά τώρα! : ή Ο δρόμος προς την ανασυγκρότηση Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2017 Σύνορα / Όρια. Τοπικά ιγ΄ Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2012 Διεθνείς μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Διανοητική εργασία, κοινωνικά κινήματα και έξοδος από την κρίση Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2010 Οικονομία της γνώσης Μετάφραση Σαββάλας Χαρτόδετο
2005 Πολιτική απασχόλησης : Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 From the Vision to the Reality : Dimitrios Vikelas Συγγραφέας Υπουργείο Πολιτισμού Σκληρόδετο
1998 Με στόχο ξανά την πλήρη απασχόληση Μετάφραση Πόλις Χαρτόδετο
1994 Εργαζόμενοι στην Ελλάδα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1992 Εργατικές αμοιβές και συσσώρευση κεφαλαίου στη μεταπολεμική Ελλάδα Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
1989 Εμπόρευμα ναρκωτικά Μετάφραση Ελεύθερος Τύπος Χαρτόδετο
1986 "Les Temps Modernes": Η Ελλάδα σε εξέλιξη Μετάφραση Εξάντας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Αριστερή κυβερνησιμότητα : Η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 Νήσος Χαρτόδετο
2020 Aποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου Νήσος Χαρτόδετο
2019 Η Αριστερά τώρα! : ή Ο δρόμος προς την ανασυγκρότηση Νήσος Χαρτόδετο
2017 Σύνορα / Όρια. Τοπικά ιγ΄ Νήσος Χαρτόδετο
2012 Διεθνείς μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Διανοητική εργασία, κοινωνικά κινήματα και έξοδος από την κρίση Τόπος Χαρτόδετο
2005 Πολιτική απασχόλησης : Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 From the Vision to the Reality : Dimitrios Vikelas Υπουργείο Πολιτισμού Σκληρόδετο
1994 Εργαζόμενοι στην Ελλάδα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1992 Εργατικές αμοιβές και συσσώρευση κεφαλαίου στη μεταπολεμική Ελλάδα Εξάντας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Οικονομία της γνώσης Σαββάλας Χαρτόδετο
1998 Με στόχο ξανά την πλήρη απασχόληση Πόλις Χαρτόδετο
1989 Εμπόρευμα ναρκωτικά Ελεύθερος Τύπος Χαρτόδετο
1986 "Les Temps Modernes": Η Ελλάδα σε εξέλιξη Εξάντας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα