Οι ναυτικές πολιτείες της Ιταλίας Αμάλφη, Πίζα, Γένουα, Βενετία και η Ανατολική Μεσόγειος
Le Repubbliche marinare italiane Amalfi, Pisa, Genova, Venezia e il Mediterraneo Orientale
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-371-059-2
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Ιταλική
€ 28.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 461 γρ, 210 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται οι εισηγήσεις:

- Ν. Γ. Μοσχονάς, "Οι ιταλικές ναυτικές πολιτείες και ο ρόλος τους στην Ανατολική Μεσόγειο"
- Τηλέμαχος Λουγγής, "Αμάλφη· η πρώτη ναυτική δύναμη της Ιταλίας"
- Χαράλαμπος Γάσπαρης, "Η Πίζα στον ύστερο Μεσαίωνα· το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο"
- Duccio Balestracci, "Pisa e il mare nel Medioevo. Dal primo sviluppo alla dominazione fiorentina." ("Η Πίζα και η θάλασσα στον Μεσαίωνα· από την πρώτη ανάπτυξη έως τη φλωρεντινή κυριαρχία")
- Άγγελ Νικολάου - Κονναρή, "Γένουα· διαμόρφωση της πολιτείας και εξωτερική πολιτική"
- Laura Balletto, "Genova e il Vicino Oriente"
- Giorgio Ravegnani, "Venezia bizantina" ("Βυζαντινή Βενετία")
- Αναστασία Παπαδία - Λάλα, "Ο ελληνοβενετικός κόσμος (1204-1797)· θεσμοί, πολιτισμός, ιδεολογία"

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΓΓΗΣ, ΑΜΑΛΦΗ· Η ΠΡΩΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Η ΠΙΖΑ ΣΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ· ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
DUCCIO BALESTRACCI, Η ΠΙΖΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ· ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΩΣ ΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ)
ΑΓΓΕΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΝΝΑΡΗ, ΓΕΝΟΥΑ· ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
LAURA BALLETTO, Η ΓΕΝΟΥΑ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ)
GIORGIO RAVEGNANI, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, Ο ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (1204-1797)· ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ