Κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός η περίπτωση της Σμύρνης 1819
Luttes sociales et mouvement des lumières à Smyrne en 1819 (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 4.05 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 95 γρ, 54 σελ.
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το κείμενο που μεταφράζεται εδώ ανακοινώθηκε στο διεπιστημονικό συμπόσιο που οργανώθηκε στη Βενετία, τον Μάιο του 1971, από την Association Internationale d` Etudes du Sud-Est Europeen, με θέμα: "Κοινωνική δομή και πολιτισμική ανάπτυξη των νοτιοευρωπαϊκών και αδριατικών πόλεων τον 17ο και 18ο αιώνα". Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συμποσίου, όπου υπάρχει η ακόλουθη εισαγωγική σημείωση: "Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1966, στο ιστορικό σεμινάριο του Κέντρου Μαρξιστικών Μελετών και Ερευνών, στην Αθήνα. Επωφελήθηκα από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν εκεί. Από τότε, το Κέντρο αυτό καταλύθηκε και η δημοσίευση αυτής της εργασίας, όπως και τόσων άλλων δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί" [...] (από τις σημειώσεις του βιβλίου)