Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Ελ. Βενιζέλου 70,
176 71 Καλλιθέα
Τηλέφωνο
210 954910
Fax
210 9577050
Email
capost@hua.gr