Αδικοπρακτική ευθύνη του παρέχοντος ιατρικές υπηρεσίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0215-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2024
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 47.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
368 σελ.
Περιγραφή
Το βιβλίο "Αδικοπρακτική ευθύνη του παρέχοντος ιατρικές υπηρεσίες. Δικαιοσυγκριτική θεώρηση του ελληνικού, ουκρανικού και ρωσικού δικαίου" αποτυπώνει, με πλήρη θεωρητική και νομολογιακή τεκμηρίωση, την πολυετή δικαιοσυγκριτική έρευνα της ελληνικής, ουκρανικής και ρωσικής έννομης τάξης στον κλάδο του αστικού ιατρικού δικαίου και ειδικότερα καλύπτει τη θεματολογία της αδικοπρακτικής ευθύνης του παρέχοντος ιατρικές υπηρεσίες. Στο έργο αναπτύσσονται οι θεματικές:
Ελληνικό Δίκαιο
- Το παράνομο ως αντικειμενικό στοιχείο της υπόστασης της αδικοπραξίας
- Το ιατρικό σφάλμα
- Η υπαιτιότητα ως υποκειμενικό στοιχείο της αδικοπρακτικής ευθύνης
- Η αμέλεια
Ουκρανικό και Ρωσικό Δίκαιο
- Οι δικαιοσυγκριτικής σημασίας ιδιαιτερότητες του ισχύοντος ουκρανικού και ρωσικού δικαίου
- Μακροσυγκριτική θεώρηση της διάρθρωσης του περιεχομένου και της βασικής δομής του ουκρανικού και ρωσικού Αστικού Κώδικα
- Γενική θεώρηση των ενοχών από αδικοπραξίες
- Ευθύνη των παρεχόντων ιατρικές υπηρεσίες
- Υπαιτιότητα
- Συμπερασματική τοποθέτηση επί του υποσυστήματος της ιατρικής ευθύνης με αναγωγή προεχόντως στη νομολογία
Το βιβλίο ως μοναδικό δικαιοσυγκριτικό και σύγχρονο σύγγραμμα στο αντικείμενο της ιατρικής ευθύνης απευθύνεται στους εφαρμοστές του δικαίου, στους θεωρητικούς και ερευνητές του ιατρικού δικαίου, στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Νομικών Σχολών, στους ιατρούς, καθώς και στις Ιατρικές Σχολές.