Η άρνηση πρόσβασης σε BIG DATA στις ψηφιακές αγορές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-975-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2023
Ελληνική, Νέα
€ 24.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
136 σελ.