Οι κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα και οι φορολογικές αποφάσεις τύπου "Tax Rulings"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-648-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2022
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
520 σελ.