Φαίδρα
Phèdre
Παγκόσμιο Θέατρο · 144
Phèdre (τίτλος πρωτοτύπου)
Μετάφραση: Βιδάλη, Μαίρη
Πρόλογος: Θωμαδάκη, Μαρίκα
Εξώφυλλο/εικαστικό: Λίαπης, Αλέξανδρος
Επιμέλεια σειράς: Μαγκλάρα, Κλεονίκη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-558-295-1
Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα, 8/2020
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 7.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Άδετο
21 x 14 εκ, 108 σελ.
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Ο «Ιππόλυτος» εκφράζει τον καταδικασμένο έρωτα, το χωρίς διέξοδο ερωτικό πάθος της Φαίδρας. Στον δεύτερο «Ιππόλυτο» ο Ευριπίδης επιχειρεί τη διακειμενική επεξεργασία του Ιππόλυτου Καλυπτομένου, διατηρώντας, παρα ταύτα, πολλά στοιχεία από τον πρώτο, με την εξής σημαντική διαφορά: ενώ στον πρώτο η Φαίδρα εξομολογείται μόνη της τον έρωτά της στον Ιππόλυτο, στο δεύτερο κείμενο η τροφός τής Φαίδρας είναι εκείνη η οποία φανερώνει στο γιο του Θησέα τον έρωτα της βασίλισσας. Το δεύτερο, δηλαδή, κείμενο του Ευριπίδη αποτελεί διακείμενο του πρώτου και εμπεριέχει την αυστηρή κριτική στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο ωθεί τον αθηναίο δραματουργό στη διακειμενική επεξεργασία της τραγωδίας του. (...)