Ορθόδοξη Θεολογία και Ισλάμ
Ένας Διάλογος Μεταξύ Αντιπαράθεσης και Σύγκλισης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9465-32-8
Εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη, 11/2017
Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,110 γρ, 704 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Οἱ σχέσεις τοῦ Ἰσλάμ μέ τόν χριστιανικό κόσμο ἀριθμοῦν σχεδόν μιάμιση χιλιετία, ἕνα μακρύ χρονικό διάστημα κατά τό ὁποῖο οἱ χριστιανοί, καί κυρίως ἐκεῖνοι τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ βυζαντινοῦ κράτους προσπάθησαν νά γνωρίσουν, νά κατανοήσουν καί τελικά νά συμβιώσουν μέ τούς φορεῖς τῆς νέας θρησκείας στίς ἰσλαμικές κοινωνίες.
Περιγραφή

Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἡ προσέγγιση τῆς βυζαντινῆς θεολογίας μέ τό Ἰσλάμ πέρασε ἀπό διάφορες φάσεις. Ἀρχικῶς, κατά τήν πρώτη περίοδο, μεταξύ τοῦ 8ου καί 9ου αἰ., ἀντιμετωπίστηκε μέ μία ἔντονα πολεμική διάθεση, ὡς μία νέα χριστιανική αἵρεση, ἐνῶ διακρίνεται καί κάποια ὑποτίμηση μέ σκωπτική διάθεση. Τό ἐπίκεντρο τῆς παραγωγῆς τῶν πρώτων θεολογικῶν ἔργων ὑπῆρξε ἡ Συρία καί κυρίως ἡ Δαμασκός, ἡ ἕδρα τοῦ χαλιφάτου. Ὁ πρῶτος πού συνέγραψε μία σχετική πραγματεία ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.