Συνθήκη της Λισσαβώνας - Ερμηνεία κατ’ άρθρον
Συνθήκη για την ΕΕ - Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ - Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Αθανασιάδου, Νατάσα || Αλαγιαλόγλου - Παπαδάκη, Λίτσα || ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ || Αναγνωστοπούλου, Δέσποινα Γ. || Αργαλιάς, Παναγιώτης || Βαλασίδης Γουλιέλμος || Γαβαλάς, Νικόλαος || Γαμπά Δήμητρα || Γιαννακούλα, Αθηνά || Γιοβανόπουλος, Ρήγας || Γούλας, Δημήτριος Γ. || Γώγος, Κωνσταντίνος || Δεσποτίδου, Άννα Α. || Ζησοπούλου Αλεξάνδρα || Ζιάμος, Γ. || Ζιάμου, Θεοδώρα || Ηλιάδου, Αικατερίνη Ν. || Θεοχαροπούλου, Ελένη || Καϊδατζής, Ακρίτας || Καψάλη, Βασιλική || Κοτρώνη, Λουκία || Κούσης, Πάνος Θ. || Κτενίδης, Ιωσήφ Γ. || Κωνσταντινίδου Δήμητρα || Κώστογλου Ευστρατία || Κωστόπουλος Ευθύμιος || Λέντζης, Δημοσθένης || Μαυραγάνη Ευαγγελία || Μουαμελετζή, Ευτυχία Κ. || Μπόσκοβιτς, Κοσμάς || Νικολάκης Νικόλαος || Παναγόπουλος Σπύρος || Παπαδοπούλου, Λίνα, Αν.Καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου || Παπακυριάκου, Θεόδωρος || Παπακωνσταντίνου, Απόστολος Ν. || Πρεβεδούρου, Ευγενία || Σγουρίδου, Αικατερίνη || Σκουρή Αικατερίνη || Σκουρής, Βασίλειος, νομικός || Σορτίκος Νικόλαος || Τζώρτζη, Βιργινία Γ. || Τσαδήρας, Αλέξανδρος || Τσαλίδης, Αντώνιος || Φαραντούρης, Νικόλαος Ε. || Φωτιάδου, Έλενα || Χαδιού Βαΐα || Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου
Επιστημονική επιμέλεια: Σκουρής, Βασίλειος, νομικός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-094-2
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2/2020
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 175.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 2448 σελ.
Περιγραφή

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Σάκκουλα με επιμέλεια του πρώην Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομότιμου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης Βασιλείου Σκουρή η κατ’ άρθρον ερμηνεία της Συνθήκης της Λισσαβώνας σε έναν εντυπωσιακό τόμο 2.500 σελίδων. Για τη δημιουργία του έργου αυτού που καλύπτει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνεργάστηκαν 47 συγγραφείς, ο καθένας στους τομείς της ειδικότητάς του. Σκοπός του έργου είναι να ενημερώσει τον νομικό κόσμο για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν θέσει η ερμηνεία και εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας, προσφέροντας πρόσβαση πρώτα στη νομολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και στις απόψεις της θεωρίας. Έτσι, ο αναγνώστης αποκτά συνολική εικόνα των διατάξεων της Συνθήκης της Λισσαβώνας και είναι σε θέση να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στα θέματα που τον ενδιαφέρουν, αφού θα γνωρίζει τις θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης.

Στο βιβλίο προτάσσεται πίνακας με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, ενώ η ειδική βιβλιογραφία παρατίθεται στις επιμέρους διατάξεις των Συνθηκών. Την αποτελεσματική χρήση του έργου διευκολύνει το αναλυτικό λημματικό ευρετήριο που ολοκληρώνει τον τόμο.

Πρόλογος

XIΟι συγγραφείς του έργου

XIIIΚατάλογος άρθρων και συγγραφέων

XVΣυντοµογραφίες

XXIΓενική βιβλιογραφία

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

3ΤΙΤΛΟΣ Ι – Κοινές διατάξεις (ά. 1-8)

113ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Διατάξεις περί δηµοκρατικών αρχών (ά. 9-12)

137ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Διατάξεις περί των θεσµικών οργάνων (ά. 13-19)

180ΤΙΤΛΟΣ IV – Διατάξεις περί των ενισχυµένων συνεργασιών (ά. 20)

189ΤΙΤΛΟΣ V – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ά. 21-46)

189Κεφάλαιο 1 – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης (ά. 21-22)

197Κεφάλαιο 2 – Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ά. 23-46)

197Τµήµα 1 – Κοινές διατάξεις (ά. 23-41)

242Τµήµα 2 – Διατάξεις σχετικά µε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας (ά. 42-46)

263ΤΙΤΛΟΣ VI – Τελικές διατάξεις (ά. 47-55)

Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

315Οι αρχές (ά. 1-19)

326ΤΙΤΛΟΣ Ι – Κατηγορίες και τοµείς αρµοδιοτήτων της Ένωσης (ά. 2-6)

347ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Διατάξεις γενικής εφαρµογής (ά. 7-17)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

399Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης (ά. 18-25)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

449Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης (ά. 26-197)

449ΤΙΤΛΟΣ Ι – Η εσωτερική αγορά (ά. 26-27)

454ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων (ά. 28-37)

485Κεφάλαιο 1 – Η τελωνειακή ένωση (ά. 30-32)

503Κεφάλαιο 2 – Η τελωνειακή συνεργασία (ά. 33)

508Κεφάλαιο 3 – Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισµών µεταξύ των κρατών µελών (ά. 34-37)

587ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Η γεωργία και η αλιεία (ά. 38-44)

637ΤΙΤΛΟΣ IV – Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων (ά. 45-66)

637Κεφάλαιο 1 – Οι εργαζόµενοι (ά. 45-48)

667Κεφάλαιο 2 – Το δικαίωµα εγκαταστάσεως (ά. 49-55)

688Κεφάλαιο 3 – Οι υπηρεσίες (ά. 56-62)

702Κεφάλαιο 4 – Κεφάλαια και πληρωµές (ά. 63-66)

757ΤΙΤΛΟΣ V – Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ά. 67-89)

757Κεφάλαιο 1 – Γενικές διατάξεις (ά. 67-76)

797Κεφάλαιο 2 – Πολιτικές σχετικά µε τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη µετανάστευση (ά. 77-80)

832Κεφάλαιο 3 – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις (ά. 81)

841Κεφάλαιο 4 – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (ά. 82-86)

933Κεφάλαιο 5 – Αστυνοµική συνεργασία (ά. 87-89)

971ΤΙΤΛΟΣ VI – Οι µεταφορές (ά. 90-100)

986ΤΙΤΛΟΣ VII – Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισµό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νοµοθεσιών (ά. 101-118)

986Κεφάλαιο 1 – Κανόνες ανταγωνισµού (ά. 101-109)

986Τµήµα 1 – Κανόνες εφαρµοστέοι επί των επιχειρήσεων (ά. 101-106)

1075Τµήµα 2 – Κρατικές ενισχύσεις (ά. 107-109)

1140Κεφάλαιο 2 – Φορολογικές διατάξεις (ά. 110-113)

1186Κεφάλαιο 3 – Η προσέγγιση των νοµοθεσιών (ά. 114-118)

1222ΤΙΤΛΟΣ VIII – Οικονοµική και νοµισµατική πολιτική (ά. 119-144)

1228Κεφάλαιο 1 – Οικονοµική πολιτική (ά. 120-126)

1268Κεφάλαιο 2 – Νοµισµατική πολιτική (ά. 127-133)

1284Κεφάλαιο 3 – Θεσµικές διατάξεις (ά. 134-135)

1287Κεφάλαιο 4 – Ειδικές διατάξεις για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ (ά. 136-138)

1293Κεφάλαιο 5 – Μεταβατικές διατάξεις (ά. 139-144)

1307ΤΙΤΛΟΣ IX – Απασχόληση (ά. 145-150)

1320ΤΙΤΛΟΣ Χ – Κοινωνική πολιτική (ά. 151-161)

1374ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ – Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ά. 162-164)

1382ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ – Παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισµός (ά. 165-166)

1441ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ – Πολιτισµός (ά. 167)

1447ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV – Δηµόσια υγεία (ά. 168)

1459ΤΙΤΛΟΣ ΧV – Προστασία των καταναλωτών (ά. 169)

1463ΤΙΤΛΟΣ ΧVI – Διευρωπαϊκά δίκτυα (ά. 170-172)

1470ΤΙΤΛΟΣ ΧVII – Βιοµηχανία (ά. 173)

1479ΤΙΤΛΟΣ ΧVIII – Οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (ά. 174-178)

1489ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΧ – Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστηµα (ά. 179-190)

1507ΤΙΤΛΟΣ ΧΧ – Περιβάλλον (ά. 191-193)

1526ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ – Ενέργεια (ά. 194)

1536ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ – Τουρισµός (ά. 195)

1539ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙΙ – Πολιτική προστασία (ά. 196)

1541ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV – Διοικητική συνεργασία (ά. 197)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

1544Η σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ά. 198-204)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

1561Η εξωτερική δράση της Ένωσης (ά. 205-222)

1562ΤΙΤΛΟΣ Ι – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης (ά. 205)

1566ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Η κοινή εµπορική πολιτική (ά. 206-207)

1578ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Η συνεργασία µε τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια (ά. 208-214)

1578Κεφάλαιο 1 – Η συνεργασία για την ανάπτυξη (ά. 208-211)

1588Κεφάλαιο 2 – Η οικονοµική, χρηµατοοικονοµική και τεχνική συνεργασία µε τρίτες χώρες (ά. 212-213)

1594Κεφάλαιο 3 – Η ανθρωπιστική βοήθεια (ά. 214)

1599ΤΙΤΛΟΣ IV – Περιοριστικά µέτρα (ά. 215)

1604ΤΙΤΛΟΣ V – Οι διεθνείς συµφωνίες (ά. 216-219)

1629ΤΙΤΛΟΣ VI – Σχέσεις της Ένωσης µε διεθνείς οργανισµούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπίες της Ένωσης (ά. 220-221)

1639ΤΙΤΛΟΣ VII – Ρήτρα αλληλεγγύης (ά. 222)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

1645Θεσµικές και δηµοσιονοµικές διατάξεις (ά. 223-334)

1645ΤΙΤΛΟΣ Ι – Θεσµικές διατάξεις (ά. 223-309)

1645Κεφάλαιο 1 – Τα θεσµικά όργανα (ά. 223-287)

1645Τµήµα 1 – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ά. 223-234)

1673Τµήµα 2 – Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (ά. 235-236)

1677Τµήµα 3 – Το Συµβούλιο (ά. 237-243)

1691Τµήµα 4 – Η Επιτροπή (ά. 244-250)

1703Τµήµα 5 – Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ά. 251-281)

1816Τµήµα 6 – Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ά. 282-284)

1823Τµήµα 7 – Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ά. 285-287)

1832Κεφάλαιο 2 – Νοµικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις (ά. 288-299)

1832Τµήµα 1 – Οι νοµικές πράξεις της Ένωσης (ά. 288-292)

1878Τµήµα 2 – Διαδικασίες θέσπισης των πράξεων και άλλες διατάξεις (ά. 293-299)

1913Κεφάλαιο 3 – Τα συµβουλευτικά όργανα της Ένωσης (ά. 300-307)

1917Τµήµα 1 – Η οικονοµική και κοινωνική Επιτροπή (ά. 301-304)

1924Τµήµα 2 – Η Επιτροπή των περιφερειών (ά. 305-307)

1931Κεφάλαιο 4 – Η Ευρωπαϊκή τράπεζα των επενδύσεων (ά. 308-309)

1938ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Δηµοσιονοµικές διατάξεις (ά. 310-325)

1947Κεφάλαιο 1 – Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης (ά. 311)

1951Κεφάλαιο 2 – Πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (ά. 312)

1954Κεφάλαιο 3 – Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Ένωσης (ά. 313-316)

1964Κεφάλαιο 4 – Εκτέλεση του προϋπολογισµού και απαλλαγή (ά. 317-319)

1970Κεφάλαιο 5 – Κοινές διατάξεις (ά. 320-324)

1977Κεφάλαιο 6 – Καταπολέµηση της απάτης (ά. 325)

1985ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Ενισχυµένες συνεργασίες (ά. 326-334)

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

1996Γενικές και τελικές διατάξεις (ά. 335-358)

Χάρτης των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2087ΤΙΤΛΟΣ Ι – Αξιοπρέπεια (ά. 1-5)

2101ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Ελευθερίες (ά. 6-19)

2188ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Ισότητα (ά. 20-26)

2210ΤΙΤΛΟΣ ΙV – Αλληλεγγύη (ά. 27-38)

2274ΤΙΤΛΟΣ V – Δικαιώµατα των πολιτών (ά. 39-46)

2309ΤΙΤΛΟΣ VI – Δικαιοσύνη (ά. 47-50)

2371ΤΙΤΛΟΣ VII – Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερµηνεία και την εφαρµογή του Χάρτη (ά. 51-54)

2385