Η Αιτηση Ακυρώσεως
Ερμηνευτικά Σχόλια και Νομολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-468-3
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
704 σελ.