Πνευματική Ιδιοκτησία
Διαγράμματα-Ερμηνευτικά Σχόλια-Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-481-1
Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
616 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα